Flebogamma® DIF 50 mg/ml*

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Pharmacotherapeutic group:
Immune sera and immunoglobulins: immunoglobulins, normal human, for intravascular administration (ATC code: J06BA02)

Characteristics

One ml contains 50 mg of normal human immunoglobulin obtained from human plasma pools (*donors from the Slovak Republic). It is indicated as substitution therapy in adults, children and adolescents (2-18 years of age): Primary immunodeficiency syndrome with reduced antibody production. Hypogammaglobulinaemia and recurrent bacterial infections in patients with chronic lymphocytic leukaemia who have previously failed prophylactic antibiotic therapy. Hypogamaglobulinaemia and recurrent bacterial infections in patients with multiple myeloma who have failed to respond to pneumococcal immunisation. Hypogammaglobulinaemia in HSCT patients (hematopoietic stem cell transplantation). Congenital AIDS with recurrent bacterial infections. Immunomodulation in adults, children and adolescents (2-18 years): Idiopatic thrombocytopenic purpura (ITP) in patients at high risk of bleeding or prior to surgery to correct the platelet count. Guillain-Barré syndrome. Kawasaki disease.

For details click here

For more blood derivatives imported by Imuna Pharm a.s. to Slovakia in cooperation with Grifols click here(http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

Pharmacotherapeutic group:
Immune sera and immunoglobulins: Immunoglobulins, normal human, for intravascular administration

Characteristics

Flebogamma DIF is a solution for infusion (dripping into vein). It contains an active substance human normal immunoglobulin (*prepared from plasma (the liquid part of blood) from Slovak donors). Flebogamma DIF is indicated for the treatment of patients who need to increase their blood antibody level to fight infections and other diseases.

flebogamma 50mg
bg
bg