Human Albumin Grifols® 20%*

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Pharmacotherapeutic group:
Blood substitutes and plasma proteins, albumin (ATC code: B05AA01)

Characteristics

Human Albumin Grifols 20% is a solution that contains 200 g/l of protein of which at least 95% is human albumin (*donors from the Slovak Republic). It is indicated for the restoration and maintainance of circulating blood volume where volume deficiency has been demonstrated and the use of colloid is appropriate. The choice of albumin rather than an artificial colloid will depend on the clinical situation of the individual patient, based on official recommendation.

For more blood derivatives imported by Imuna Pharm a.s. to Slovakia in cooperation with Grifols click here (http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

Pharmacotherapeutic group:
Blood substitutes, plasma proteins, albumin.

Charakteristika

Human Albumin Grifols 20% is a solution for intravenous administration. The solution contains proteins isolated from human blood plasma (the liquid part of blood). The content of plasma proteins is 200 g per 1 litre in each vial of which at least 95% is human albumin.

This product belongs to the group of medicines called blood substitutes and plasma protein fractions.

For more blood derivatives imported by Imuna Pharm a.s. to Slovakia in cooperation with Grifols click here (http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

human albumin griffols 20%
bg
bg