D-AL Prick test

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (diagnostický alergén) ATC kód: V04CL

Charakteristika

Diagnostický alergénový prípravok obsahujúci štandardizované a neštandardizované alergény určené k diagnostike špecifickej precitlivenosti (I. typu) na daný alergén, prípadne stanovenie stupňa precitlivenosti.

Podrobnosti nájdete tu

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (diagnostický alergén).

Charakteristika

Diagnostické alergény pre prick test sú pripravené zo sterilných základných extraktov príslušných druhov alergénov. Koncentrácia alebo biologická aktivita účinných látok sa udáva v jednotkách štandardnej kvality (JSK), v jednotkách proteínového dusíka (PNU) alebo pomerom riedenia. Biologická aktivita 1 000 JSK zodpovedá takej aktivite štandardizovaného alergénu, ktorá pri kožnom teste vykonávanom metódou prick, vyvolala (na náhodne vybranom súbore minimálne 20 alergických pacientov) vznik pupenca so stredným priemerom 5,5 mm. Liek je určený len k diagnostickým účelom na potvrdenie špecifickej precitlivenosti (I. typu) pacienta na daný alergén, prípadne stanovenie stupňa precitlivenosti.

Podrobnosti nájdete tu.

bg
bg