Certifikáty

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. je držiteľom viacerých certifikátov.

Naše produkty sú vyrábané a distribuované v režime správnej výrobnej praxe (GMP) a správnej distribučnej praxe (GDP), čo nás oprávňuje ponúkať naše produkty aj na náročných zahraničných trhoch.

Dodržiavanie kvalitatívneho štandardu spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. a tým aj jej kredibility je overené a potvrdené vlastníctvom ISO certifikátov.

 

Číslo Zapísaný
SK/019V/2019 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe – nesterilné lieky)

PDF
SK/020V/2019 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Osvedčenie o dodržiavaní správne výrobnej praxe – sterilné lieky)

PDF
SK/078D/2017 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Potvrdenie o dodržiavaní zásad správnej veľkodistribučnej praxe)

PDF
QMS-4420-2019 Astraja Certification

(Certifikát pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2015)

PDF
M-0272/19 3EC International a.s.

(Certifikát pre systém manažérstva kvality – zdravotnícke pomôcky)

PDF
ES 17 0613 QS/NB Institute for testing and certification, Inc.(ITC)

(ES Certifikát – zdravotnícke pomôcky)

PDF
R-140/2018/CGMP Institute for State Control of Veterinary Biologicals and medicaments Nitra

(Certifikát GMP – výroba veterinárnych liekov)

PDF
2016-6864/2087:1-15F0 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

(Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj)

PDF
Štatút poradného výboru IMUNA PHARM, a.s. pre dobré životné podmienky zvierat PDF
Štatút Etickej komisie pre pokusy na zvieratách vo zvieratníku IMUNA PHARM,a.s PDF
bg
bg