Verejné obstarávanie

Všetky povinné informácie o verejnom obstarávateľovi nájdete v profile obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie.

Najnovšie výzvy:


Prístrojové vybavenie pre laboratóriá

Výzva

Príloha 1

Príloha 2

Priloha c3

Záznam z prieskumu trhu – Prístroje

Plnička-Automatická technológia plnenia plastových obalov s uzatváraním

Prílohy 1-3 Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky Plnička-Automatická technológia plnenia plastových obalov s uzatváraním

Záznam z prieskumu trhu – Plnička

Rozšírenie výroby sterilných liekových foriem

Zmluva o dodaní technologického vybavenia – HERMES

Infúzne roztoky – inovačné opatrenia vo výrobe roztokov

Zmluva o dodaní technologického vybavenia
Dodatok č.1 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia
Dodatok č.2 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní technologického vybavenia

 

Inovácia výrobno- technických a technologických zariadení a prístrojov pre spoločnosť IMUNA PHARM, a.s.

Zmluva o dodaní prístrojového vybavenia I. časť – Výroba infúzných roztokov
Zmluva o dodaní prístrojového vybavenia II. časť – Kontrolné virologické labolatórium
Zmluva o dodaní prístrojového vybavenia III. časť – Skladové hospodárstvo
Dodatok č.1 k Zmluve – Časť I.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve – Časť II.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve – Časť III.pdf

Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.

Zmluva o dielo ENERGETIKA.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.012015 – ENERGETIKA.pdf

Obstaranie služieb výskumu a vývoja pre projekt Kompetenčné centrum

Zmluva CEEOR – IMUNA.pdf

Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov v spoločnosti IMUNA PHARM, a. s.

Zmluva Albertina.pdf

Dodávka vírusu Rubeoly

Zmluva WISTAR – IMUNA.pdf

Obstaranie služieb výskumu a vývoja pre projekty PROBIOTECH a TRANSFER FAKTOR.

MIGI_Zmluva o nájme nebytových priestorov

§ 41 ods 1 KRITERIÁ.pdf

§ 41 ods 1 OSTATNÉ.pdf

§ 41 ods 1 OSTATNÉ II.pdf

§ 136 ods. 9 písm. c).pdf

§ 136 ods. 9 písm. c) II.pdf

§ 136 ods. 9 písm. d).pdf

§ 136 ods. 9 písm. e).pdf

oznamenie_202679.pdf

oznamenie_203372.pdf

oznamenie_238244.pdf

Ponuka KRITERIA VUAB PHARMA.pdf

Ponuka OSTATNE VUAB PHARMA.pdf

Ponuka_KRITERIA_VALUE OUTCOMES.pdf

Ponuka_OSTATNE_VALUE OUTCOMES.pdf

priebeh-aukcie-1.pdf

priebeh-aukcie-2.pdf

SP_sluzby_vyskumu a vyvoja IMUNA PHARM.pdf

Sprava z VO podla §21_IMUNA_SLUZBY.pdf

VALUE outcomes_ ziadost_o_ucast FV.pdf

VUAB Pharma_ziadost_o_ucast FV.pdf

ZAPISNICA_Z_OTVARANIA_OBALOK_KRITERIA_IMUNA_SLUZBY_I_CAST.pdf

ZAPISNICA_Z_OTVARANIA_OBALOK_KRITERIA_IMUNA_SLUZBY_II_CAST.pdf

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_KRITERIA_IMUNA_SLUZBY_I_CAST.pdf

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_KRITERIA_IMUNA_SLUZBY_II_CAST.pdf

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_OSTATNE_IMUNA_SLUZBY_I_CAST.pdf

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_OSTATNE_IMUNA_SLUZBY_II_CAST.pdf

ZAPISNICA_ZO_SPLNENIA_PODMIENOK_UCASTI_IMUNA_SLUZBY_I_CAST.pdf

ZAPISNICA_ZO_SPLNENIA_PODMIENOK_UCASTI_IMUNA_SLUZBY_II_CAST.pdf

Zmluva VALUE OUTCOMES.pdf

Zmluva VUAB PHARMA.pdf
Dodatok č.1 – k Zmluve o dielo č. 2 /2014 s VUAB Pharma

Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor.

§ 136 ods 9 c) 19_09_2013_PRISTROJE.pdf

§ 136 ods 9 c) 25_03_2014_PRISTROJE.pdf

§ 136 ods 9 d) 09_04_2014_PRISTROJE.pdf

§ 136 ods 9 e) 05_05_2014_PRISTROJE.pdf

§ 41 ods 1 KRITERIA 25_03_2014_PRISTROJE.pdf

§ 41 ods 1 OSTATNE 03_09_2013_PRISTROJE.pdf

§ 41 ods 1 OSTATNE 06_03_2014_PRISTROJE.pdf

oznamenie_204764.pdf

SP_PRISTROJE_IMUNA.pdf

Vyhodnotenie ponúk § 44 profil VO.pdf

SpravazVOpodla21_IMUNA_PRISTROJE.pdf

Najomnazmluva-FINALpoEA.pdf

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Kriteria-Prenajom_pristrojov-LABO-SK.pdf

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_KRITERIA_IMUNA_ZARIADENIA.pdf

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_OSTATNE_IMUNA_ZARIADENIA.pdf

ZAPISNICA_Z_OTVARANIA_OBALOK_KRITERIA_IMUNA_ZARIADENIA.pdf

ZAPISNICA_ZO_SPLNENIA_PODMIENOK_UCASTI_IMUNA_ZARIADENIA.pdf

Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti.

§ 136 ods. 9 písm. b) zákona.pdf

§ 136 ods. 9 písm. c) zákona.pdf

§ 136 ods. 9 písm. d) zákona.pdf

§ 136 ods. 9 písm. e) zákona.pdf

§ 41 ods. 1 OSTATNE II.pdf

§ 41 ods. 1 zákona KRITERIA.pdf

§ 41 ods. 1 zákona OSTATNE.pdf

2013-OJS118-200992-sk.pdf

2013-OJS123-210657-sk.pdf

oznamenie_202680.pdf

oznamenie_203371.pdf

Priloha 3_4.pdf

Priloha 3_4 II.pdf

SP_SPOTREBAK_IMUNA.pdf

Vyhodnotenie ponúk § 44 profil VO.pdf

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

Kriteria-Spotrebny_material-LABO-SK.pdf

Názov súboru:Sprava z VO podla §21_IMUNA_SPOTREBAK.pdf

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_KRITERIA_IMUNA_SPOTREBAK.pdf

ZAPISNICA_Z_VYHODNOTENIA_OSTATNE_IMUNA_SPOTREBAK.pdf

ZAPISNICA_Z_OTVARANIA_OBALOK_KRITERIA_IMUNA_SPOTREBAK.pdf

ZAPISNICA_ZO_SPLNENIA_PODMIENOK_UCASTI_IMUNA_SPOTREBAK.pdf

Kúpna zmluva OK SERVIS.pdf

Priloha č. 1 kúpnej zmluvy.pdf

Výroba kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému – prístroje a zariadenia

PHAR SERVICE, a.s. – Kúpna zmluva č. 1-STIM3

KZ 1 STIM 3

KZ 1 STIM 3 – Špecifikácia prístrojov a zariadení

Výroba a rozvod médií – ZRUŠENÉ

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výroba a rozvod médií

Plnička-Automatická technológia plnenia plastových obalov s uzatváraním – ZRUŠENÉ

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Plnička-Automatická technológia plnenia plastových obalov s uzatváraním

Prístrojové vybavenie pre laboratóriá – ZRUŠENÉ

Vyzva na predlozenie cenovej ponuky Pristrojove_vybavenie_pre-laboratoria

Priloha 1 Vyzvy

Priloha 2 Vyzvy

Priloha 3 Vyzvy

 

bg
bg