CARBOSORB

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

plv por 1×25 g (bag PE)
Pharmacotherapeutic group:
Digestives, adsorbents, acids (ATC code: A07BA51)

Characterisitics

Indications: Carbosorb powder is intended for the treatment of adult and adolescent population and children from 3 years of age. Without consultin g a doctor, adults including pregnant and breastfeeding women and adolescents can use the medicinal product on a short-term basis (maximum 2 days) in acute diarrhoea caused by food poisoning, mild viral and bacterial intestinal infections, irritable bowel syndrome and acute poisoning with toxic agents. Children under 3 years of age should only use the drug based upon doctor’s recommendation. The same applies for adults suffering from ulcerative colitis, gastritis and excessive food degradation in the bowel as well as diarrhoea associated with a variety of underlying conditions (such as diabetes), they should only use the product as recommended by their physician. The product is also used in diagnostic investigation of the gall bladder and bile ducts.

Method of administration

The usual dose is 1-2 table spoons 3-4x daily. The powder should be dissolved in a necessary amount of liquid (water, unsweetened tea).

The drug is not subject to medical prescription.

For details click here

Oral powder
(Carbo activatus)

WHAT CARBOSORB IS AND WHAT IT IS USED FOR?

Carbosorb belongs to the group of drugs containing activated charcoal that absorbs gases and toxic substances from the digestive tract.

Carbosorb oral powder is intended for the treatment of adults, adolescents and children from 3 years of age. Without consulting a doctor, adults including pregnant and breastfeeding women and adolescents can use the medicinal product on a short-term basis (maximum 2 days) in acute diarrhoea caused by food poisoning, mild viral and bacterial intestinal infections, irritable bowel syndrome, and acute intoxications.

The drug is not intended for children under 3 years of age. Children from 3 years of age can use the drug only based upon doctor’s recommendation.

Adults suffering from ulcerative colitis, gastritis and excessive food degradation in the bowel as well as diarrhoea associated with a variety of underlying conditions (such as diabetes) can use the product only upon doctor’s recommendation.

The product is also used in diagnostic investigation of the gall bladder and bile ducts.
The drug is not intended for children under 3 years of age. Children from 3 years of age can use the drug only upon doctor’s recommendation.

Adults suffering from ulcerative colitis, gastritis and excessive food degradation in the bowel as well as acute intoxications can use the product only upon doctor’s recommendation

For details click here.

carbosorb
bg
bg