CARBOTOX

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

tbl 20×320 mg (blis.PVC/Al)
Pharmacotherapeutic group:
Digestives, adsorbents, acids (ATC code: A07BA51)

Characterisitics

Indications: Carbotox tablets are intended for the treatment of adult and adolescent population and children from 3 years of age. Without consulting a doctor adults including pregnant and breastfeeding women and adolescents can use the medicinal product on a short-term basis (maximum 2 days) in acute diarrhoea caused by food poisoning and irritable bowel syndrome. Children under 3 years of age should only use the drug based on doctor’s recommendation. The same applies for adults suffering from ulcerative colitis, gastritis and excessive food degradation in the bowel; they should only the product as recommended by their physician. The product is also used in diagnostic investigation of the gall bladder and bile ducts.

Method of administration

The usual dose is 2-4 tablets 3-4 times daily. A maximum single dose of 4-5 tablets cn be given to children from 3 years of age. Tablets should be swallowed whole with a small amount of water. A suspension should be made by disintegrating tablets in a small amount of liquid (water or unsweetened tea) for children.

The drug is not subject to medical prescription.

For details click here

tablets
(Carbo activatus, Natrii thiosulfas)

WHAT CARBOTOX IS AND WHAT IT IS USED FOR?

Carbotox belongs to the group of drugs containing activated charcoal that absorbs gases and toxic substances from the digestive tract. It contains sodium thiosulphate, a neutralizing agent for some poisons, with a mild laxative effect.

Carbotox is intended for the treatment of adults, adolescents and children from 3 yearso of age. Without consulting a doctor, adults including pregnant and breastfeeding women and adolescents can use the medicinal product on a short-term basis (maximum 2 days) in acute diarrhoea caused by food poisoning and irritable bowel syndrome.

The product is also used in diagnostic investigation of the gall bladder and bile ducts.
The drug is not intended for children under 3 years of age. Children from 3 years of age can use the drug only based upon doctor’s recommendation.

For details click here.

carbotox
bg
bg