Infusion solutions

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť
 • AQUA PRO INJEKCIONE IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
 • Sodium chloride 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
 • INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML
 • INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML
 • INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML
 • INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML
 • INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML
 • INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML
 • INFUSIO RINGERI IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
 • INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA 100ML

 

bg
bg