Infúzne roztoky

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Infúzne roztoky sú pripravované a vyrábané za dodržiavania prísnych podmienok správnej výrobnej praxe (SVP). Od roku 2004 sme držiteľom Certifikátu správnej výrobnej praxe a kvality, ktorý bol naposledy obhájený v roku 2015. Jednotlivé stupne výroby sú realizované v požadovaných triedach čistoty za prísneho monitorovania prostredia na prachovú a mikrobiologickú čistotu.

Celý proces výroby je viacnásobne kontrolovaný, pričom ho zabezpečuje školený, trénovaný a odborný personál. Kontrola priebehu výroby a výstupná kontrola hotových prípravkov prebieha v súlade s požiadavkami správnej laboratórnej praxe (SLP).

V rámci projektu „Inovácia výrobno – technických a technologických zariadení a prístrojov pre výrobu farmaceutických produktov a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.“ došlo k vybudovaniu novej výrobnej haly na infúzne roztoky a obstaraniu nových technológií na výrobu infúznych roztokov. Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s týmto prináša na trh nielen infúzne roztoky v skle, ale aj v plastových vakoch.

Návod na manipuláciu s vakmi
Schéma manipulácie s vakmi

VakVaky

AQUA PRO INJECTIONE 500ML

AQUA PRO INJECTIONE 500ML
AQUA PRO INJECTIONE 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Váriá. Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov.

ATC kód: V07AB


Podrobnosti nájdete tu.

INF.KALII CHLORATI CONC. 100ML

INF.KALII CHLORATI CONC. 100ML
INF.KALII CHLORATI CONC. 100ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky elektrolyt

ATC kód: B05XA01


Podrobnosti nájdete tu.

INF.MANNITOLI 10 IMUNA 250 ML

INF.MANNITOLI 10 IMUNA 250 ML
INF.MANNITOLI 10 IMUNA 250 ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INF.MANNITOLI 20 IMUNA 250 ML

INF.MANNITOLI 20 IMUNA 250 ML
INF.MANNITOLI 20 IMUNA 250 ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 250ML

Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 500ML

INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 500ML
INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 100ML

Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 250ML

Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 500ML

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 500ML
INF.NATRII CHLOR.ISOT. 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO DARROWI IMUNA 500ML

INFUSIO DARROWI IMUNA 500ML
INFUSIO DARROWI IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 250ML

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 250ML
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 250ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 500ML

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 500ML
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 250ML

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 250ML
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 250ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 500ML

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 500ML
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO HARTMANNI IMUNA 500ML

INFUSIO HARTMANNI IMUNA 500ML
INFUSIO HARTMANNI IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO RINGERI IMUNA 500ML

INFUSIO RINGERI IMUNA 500ML
INFUSIO RINGERI IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

AQUA PRO INJEKCIONE IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Farmakoterapeutická skupina
Všetky ostatné neterapeutické prípravky. Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov.

ATC kód: V07AB


Podrobnosti nájdete tu.

Chlorid sodný 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Chlorid sodný 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
Chlorid sodný 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi.

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu.

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO RINGERI IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA 100ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05XA01


Podrobnosti nájdete tu.

 

bg
bg