Infúzne roztoky

Infúzne roztoky sú pripravované a vyrábané za dodržiavania prísnych podmienok správnej výrobnej praxe (SVP). Od roku 2004 sme držiteľom Certifikátu správnej výrobnej praxe a kvality, ktorý bol naposledy obhájený v roku 2015. Jednotlivé stupne výroby sú realizované v požadovaných triedach čistoty za prísneho monitorovania prostredia na prachovú a mikrobiologickú čistotu.

Celý proces výroby je viacnásobne kontrolovaný, pričom ho zabezpečuje školený, trénovaný a odborný personál. Kontrola priebehu výroby a výstupná kontrola hotových prípravkov prebieha v súlade s požiadavkami správnej laboratórnej praxe (SLP).

V rámci projektu „Inovácia výrobno – technických a technologických zariadení a prístrojov pre výrobu farmaceutických produktov a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.“ došlo k vybudovaniu novej výrobnej haly na infúzne roztoky a obstaraniu nových technológií na výrobu infúznych roztokov. Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s týmto prináša na trh nielen infúzne roztoky v skle, ale aj v plastových vakoch.

Návod na manipuláciu s vakmi
Schéma manipulácie s vakmi

VakVaky

AQUA PRO INJECTIONE 500ML

AQUA PRO INJECTIONE 500ML
AQUA PRO INJECTIONE 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Váriá. Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov.

ATC kód: V07AB


Podrobnosti nájdete tu.

INF.KALII CHLORATI CONC. 100ML

INF.KALII CHLORATI CONC. 100ML
INF.KALII CHLORATI CONC. 100ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky elektrolyt

ATC kód: B05XA01


Podrobnosti nájdete tu.

INF.MANNITOLI 10 IMUNA 250 ML

INF.MANNITOLI 10 IMUNA 250 ML
INF.MANNITOLI 10 IMUNA 250 ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INF.MANNITOLI 20 IMUNA 250 ML

INF.MANNITOLI 20 IMUNA 250 ML
INF.MANNITOLI 20 IMUNA 250 ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 250ML

Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 500ML

INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 500ML
INF.NACL ISOT.1/2C.GLUC5 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 100ML

Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 250ML

Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 500ML

INF.NATRII CHLOR.ISOT. 500ML
INF.NATRII CHLOR.ISOT. 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO DARROWI IMUNA 500ML

INFUSIO DARROWI IMUNA 500ML
INFUSIO DARROWI IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 250ML

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 250ML
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 250ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 500ML

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 500ML
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 250ML

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 250ML
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 250ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 500ML

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 500ML
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO HARTMANNI IMUNA 500ML

INFUSIO HARTMANNI IMUNA 500ML
INFUSIO HARTMANNI IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO RINGERI IMUNA 500ML

INFUSIO RINGERI IMUNA 500ML
INFUSIO RINGERI IMUNA 500ML
Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

AQUA PRO INJEKCIONE IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Farmakoterapeutická skupina
Všetky ostatné neterapeutické prípravky. Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov.

ATC kód: V07AB


Podrobnosti nájdete tu.

Chlorid sodný 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Chlorid sodný 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
Chlorid sodný 0,9% 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML
Farmakoterapeutická skupina
Infundabiliá, elektrolyty so sacharidmi.

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu.

ATC kód: B05BB02


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA03


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 100ML, 250ML, 500ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky vyvolávajúce osmotickú diurézu

ATC kód: B05BC01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO RINGERI IMUNA 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05BB01


Podrobnosti nájdete tu.

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA 100ML

Farmakoterapeutická skupina
Náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztok ovplyvňujúci rovnováhu elektrolytov

ATC kód: B05XA01


Podrobnosti nájdete tu.

 

bg
bg