Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku
od pacienta

Prosíme o odoslanie aj v prípade neúplných údajov.

Kontaktné údaje
Kontaktné údaje lekára, ktorý liek predpísal
Informácia o lieku

Infomácia o nežiaducom účinku (NÚ) lieku
bg
bg