História spoločnosti

Vznik predchodcu spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. sa datuje k 1. januáru 1953, kedy bola založená v Šarišských Michaľanoch spoločnosť Imuna š.p.

Už o 3 roky začala výroba prvej šarže antitetanového séra a očkovacích látok. Postupne sa predmet činnosti rozvinul na ďalšie oblasti výroby a výskumu, a to najmä na očkovacie látky, prípravky z krvnej plazmy, živné pôdy, diagnostické prípravky, infúzne, dialyzačné a konzervačné roztoky, dietetické prípravky a požívatiny, tablety a veterinárne prípravky.

Výroba krvných derivátov sa začala rok po zahájení výroby v Imune v roku 1957. Technológia nadväzovala na frakcionačné postupy vypracované v ČSAV a overované v Ústave hematológie a krvnej transfúzie v Prahe. Prvými prípravkami boli Fibrínová pena, Fibrínový film a 20% albumín. Následne sa začalo s výrobou imunoglobulínov, kde obzvlášť významné bolo začatie výroby intravenózneho prípravku IVEGA v roku 1979. Imuna bola výhradný spracovateľ českej a slovenskej plazmy na krvné deriváty a sušenú ľudskú plazmu. V súčasnej dobe zabezpečuje IMUNA PHARM, a.s. zber plazmy v Slovenskej republike, pričom spolupracuje so španielskou spoločnosťou Instituto Grifols, ktorá ju separátne spracuje a vracia späť na slovenský trh vo forme hotových liečivých prípravkov. IMUNA PHARM, a.s. je v súčasnej dobe jedinou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorá ponúka krvné deriváty zo slovenskej plazmy.

V roku 1957 sa začala s výrobou krvných derivátov aj výroba infúznych roztokov a mikrobiologických diagnostických preparátov.

V roku 1971 boli do Imuny transferované pevné liekové formy v podobe tabliet – adsorbenciá,

Od roku 1976 bol k dispozícií pre pacientov trpiacich fenylketonúriou dietetický prípravok na báze cukrov a štiepených bielkovín – Sinfenal. O niečo neskôr sa začal vyrábať podobný prípravok s prídavkom minerálií – Sinfemix. V obidvoch prípravkoch sú aminokyseliny zbavené fenylalanínu. V roku 1994 sa začal vyrábať čisto aminokyselinový prípravok – Aminoacid, určený ako energetický bielkovinový zdroj pri fyzickej námahe, obzvlášť pre športovcov. V roku 2004 bol ukončený vývoj prípravku SinPhe1 a SinPhe Basic, ktoré nahradili vyššie uvedené produkty. V súčasnej dobe má spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. v svojom výrobnom programe dietetických prípravkov aj výrobok SinPhe 1 junior (určený pre deti od 1 do 8 rokov).

IMUNA PHARM, a.s. prevzala časť výrobného sortimentu produktov pôvodnej spoločnosti Imuna š.p. a naďalej pokračuje v ich výrobe, predaji a inováciách. Existujúci výrobný sortiment bol doplnený o nové výroby a výrobkové rady s dôrazom na biotechnológie (vakcíny, bunkové implantáty, imunomodulátory, probiotiká, lyzáty a podobne).

Za uplynulé roky existencie prešla spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. mnohými zmenami najmä v oblasti technologického rozvoja, v oblasti rozvoja obchodných aktivít a strategického rozvoja. Naďalej tak pokračuje v trende, ktorým sa úspešne transformovala na modernú výrobnú farmaceutickú spoločnosť, úspešne pôsobiacu v súčasnom trhovom prostredí. Jej cieľom je, aby kvalita a tradícia, ktorá sa spája so spoločnosťou na stredoeurópskom trhu, bola transformovaná do globálnych rozmerov.

Dôležité míľniky spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.:

 • 1953 – založenie IMUNA š.p.
 • 1956 – výroba očkovacej látky proti tetanu
 • 1957 – výroba krvných derivátov a mikrobiologických diagnostických výrobkov
 • 1957 – spustený program roztokov (infúzne roztoky a dialyzačné koncentráty)
 • 1960 – výroba živných pôd
 • 1971 – výroba adsorbenciá presunutá zo Slovakofarmy do Imuny
 • 1976 – výroba dietetických prípravkov pre trpiacich fenylketonúriou
 • 1979 – výroba imunoglobulínov – najznámejšia intravenózna liečba IVEGA

 • 2002 – vznik spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.
 • 2007 – výroba bunkových implantátov
 • 2008 – výroba probiotík
 • 2010 – výroba vakcín

 • 2015 – modernizácia výroby dialyzačných roztokov
 • 2016 – otvorenie novej haly výroby infúznych roztokov

Historická fotogaléria

bg
bg