Zmluvná výroba a testovanie in vivo

Zmluvná výroba

IMUNA ponúka vysoko kvalitné farmaceutické výrobky, od vývoja, až po finálny produkt, podľa vašich konkrétnych potrieb.

  • Nákup špecifických látok požadovaných pre výrobu vo farmaceutickej kvalite
  • Vývoj
  • Validácia
  • Návrh spracovania, overovanie a kontrola
  • Balenie a označovanie
  • Laboratórne testovanie
  • Zabezpečenie kvality
  • Uvoľnenie
  • Skladovanie

V súčasnosti ponúkame služby zmluvnej výroby pre výrobu jednokomorových a viackomorových vakov od 100 ml do 5000 ml. IMUNA  vyrába vlastné výrobky, ako aj výrobky nadnárodných spoločností.

V roku 2015, z dôvodu konkurencieschopnosti, spoločnosť IMUNA, investovala do úplne nového výrobného závodu, vybaveného najmodernejšou technológiou, v oblasti výroby infúznych a dialyzačných produktov.

Testovanie in vivo

IMUNA PHARM, a.s. ponúka možnosť in vivo testovania v modernom chovnom zariadení laboratórnych zvierat slúžiace ako pokusné zariadenie schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky pod úradným číslom SK U 05020 v režime GMP.

Zároveň ako schválené (SK CH 06020) chovné a dodávateľské zariadenie ponúka na predaj laboratórne zvieratá Myš laboratórnu: BALB/c, C57BL/6, ICR a Morča domáce-tricolor.

bg
bg