Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku
od zdravotníckeho pracovníka

Prosíme o odoslanie aj v prípade neúplných údajov.

  Informácie o osobe poskytujúcej informáciu o nežiaducom účinku lieku  I. Informácia o nežiaducom účinku lieku  Vyznačte všetko, čo zodpovedá zachytenej reakcii


  II. Informácie o liečive/liečivách podozrivých z nežiaduceho účinku

  III. Súčasne podávané liečivá a údaje o pacientovi  IV. Ďalšie informácie  Zdoj hlásenia  bg
  bg