Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku
od zdravotníckeho pracovníka

Prosíme o odoslanie aj v prípade neúplných údajov.

Informácie o osobe poskytujúcej informáciu o nežiaducom účinku liekuI. Informácia o nežiaducom účinku liekuVyznačte všetko, čo zodpovedá zachytenej reakcii


II. Informácie o liečive/liečivách podozrivých z nežiaduceho účinku

III. Súčasne podávané liečivá a údaje o pacientoviIV. Ďalšie informácieZdoj hláseniabg
bg