H-AL per os

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (alergénový prípravok) ATC kód: V01AA

Charakteristika

Alergénový liečivý prípravok určený na alergénovú špecifickú imunoterapiu (AIT) obsahujúci zmesi štandardizovaných alergénov peľov tráv a jarných stromov a neštandardizovaných alergénov z peľu tráv, drevín a burín, prachu a zvieracích epitélií, baktérií, húb a kvasiniek, roztočov a hmyzu. Biologická aktivita štandardizovaných alergénov je vyjadrená v jednotkách štandardnej kvality – JSK.

Podrobnosti nájdete tu

Objednávkový formulár

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (alergénový prípravok)

Charakteristika

Perorálne alergénové prípravky na alergénovú imunoterapiu (AIT) sú pripravené zo sterilných základných extraktov príslušných druhov alergénov. Koncentrácia alebo biologická aktivita účinných látok sa udáva v jednotkách štandardnej kvality (JSK) alebo v jednotkách proteínového dusíka (PNU).

Alergénová imunoterapia (AIT) sa odporúča ako výhodný spôsob imunoterapie u detí i dospelých, u ktorých bola potvrdená alergická reakcia sprostredkovaná protilátkami typu IgE. Alergénová imunoterapia sa robí u potvrdenej precitlivenosti na alergény, ktoré nemôžu byť z prostredia eliminované, sú prítomné v podstatnom množstve a spôsobujú obtiaže, zdôvodňujúce liečbu.

Podrobnosti nájdete tu.

bg
bg