Výskum nových kultivačných substrátov pre prípravu očkovacích látok

Projekt základného výskumu
Zmluva o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 1247/2009
Číslo projektu:
12/2009 – 10/2012
Spolufinancovanie:
dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu
Termín realizácie projektu:
12/2009 – 10/2012
Výška dotácie:
1 969 004,00 EUR
Celkové výdavky projektu:
1 969 004,00 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partnerstvo:
Virologický ústav SAV
logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
bg
bg