Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov

Hlavný cieľ projektu: Inovácia procesov a produktov dosiahnutá inováciou technických a technologických zariadení.
Opis projektu:

Europska unia

Operacny program vyskum a inovacie

 

Obsahom projektu VÝVOJ A VÝROBA VEĽKOOBJEMOVÝCH IRIGAČNÝCH ROZTOKOV je nákup nového dlhodobého majetku pre výrobu irigačných roztokov, t.j. výrobnej technológie pre plnenie veľkoobjemových vakov a aplikáciu nových portov, ktorým sa dosiahne inovácie procesov výroby, ktorá bude pozostávať z použitia novej plniacej a uzatváracej technológie. Uvedená technológia zabezpečí plnenie veľkoobjemových PVC-free vakov o rôznych objemoch (od 1000 ml vyššie), s úplne novými aplikačnými portami, ktoré sú charakteristické hlavne odlišným spôsobom použitia v odvetví. Úspešnou realizáciou tohto projektu sa IMUNA PHARM, a.s. stane podnikom, podporeným s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové v dôsledku projektu a ktoré sú zatiaľ v procese výskumu a vývoja produktov. Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové budú v min. počte 5. K týmto novým produktom žiadateľ získa 5 CE certifikátov. Projekt prispeje k nárastu zamestnanosti 2 novovytvorenými pracovnými miestami v menej rozvinutom regióne. V rámci realizácie projektu dôjde k diverzifikácii výroby v existujúcej prevádzkarni prijímateľa pomoci IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch.

 

bg
bg