Naša vízia, naše poslanie

Naša vízia

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. chce byť zodpovedným a hodnotovo preferovaným partnerom pre pacientov, lekárov, obchodných partnerov ako i svojich zamestnancov, teda pre všetkých, ktorým prostredníctvom svojich produktov a služieb dokáže naplniť ich poslanie pomáhať a potrebu chrániť zdravie.

Naše poslanie

Hlavnou činnosťou spoločnosti IMUNA Pharm, a.s. je farmaceutická výroba, ktorá uplatňuje výrobné procesy náročné na plnenie technických požiadaviek a kritérií uplatňovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a legislatívou EÚ. Opierame sa o viac ako 60 ročnú históriu so skúsenosťami a know-how, čo nám dáva priestor pre ďalšie zmeny najmä v oblastiach technologického rozvoja, rozvoja obchodných aktivít a výskumu. Výsledkom týchto procesov je záruka kvality garantovaná platnými medzinárodnými certifikátmi. Prostredníctvom inovácie tradícií identifikujeme naše hodnoty a schopnosti. Jej cieľom je, aby kvalita a tradícia, ktorá sa spája so spoločnosťou na stredoeurópskom trhu, bola transformovaná do globálnych rozmerov.

bg
bg