Zahraničné zastúpenia

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. dlhodobo dodáva svoje produkty na územie strednej a východnej Európy, Ruska a ostatných krajín bývalého Sovietskeho zväzu, krajín bývalej Juhoslávie a niektorých krajín Ázie.

Dostupnosť našich liekov ku konečnému spotrebiteľovi – pacientovi – je v súčasnosti zabezpečená cez naše zastúpenia, alebo v spolupráci so zahraničnými partnermi na území týchto štátov: Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Bulharsko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Uzbekistan, Vietnam, Laos a Kambodža.

V súčasnosti, pri posilňovaní našich pozícií na európskych trhoch sa orientujeme aj na trhy s vysokým potenciálom, ako sú Brazília, Argentína, Turecko, Austrália a niektoré krajiny Ázie a MENA (Middle East North Africa).

Business development

Rozšírenie nášho pôsobenia na ďalšie medzinárodné trhy je strategickou prioritou pre IMUNA PHARM, a.s. Využitie komplementárneho efektu v jednotlivých terapeutických oblastiach dovoľuje silnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu s inými hráčmi na medzinárodných trhoch.

Staviame na dlhoročnej pozitívnej skúsenosti, dôvere a obojstrannom benefite v terajších partnerstvách a zároveň sme otvorení novým možnostiam spolupráce.

Pre ďalšie informácie k možnej spolupráci, prosím, kontaktujte náš business development tím.

bg
bg