Rozšírenie výroby sterilných liekových foriem

Hlavný cieľ projektu: Inovácia produktu dosiahnutá inováciou technických a technologických zariadení.
Opis projektu:

Europska unia

Operacny program vyskum a inovacie

 

 

 

Obsahom projektu ROZŠÍRENIE VÝROBY STERILNÝCH LIEKOVÝCH FORIEM je nákup nového dlhodobého majetku do diverzifikácie výroby, ktorým sa dosiahne inovácia, ktorá umožní vyrábať produkty, ktoré sa predtým nevyrábali a zabezpečiť kontrolu výrobných procesov nutných pre výrobu nových produktov. Predmetom inovácie je výroba produktov na parenterálne podávanie vo forme premixov, ktorými bude možné výrazne eliminovať možnú chybu pri manipulácii a príprave vysokorizikových liečiv podávaných vo forme infúzie Výsledkom realizácie hlavnej aktivity sa dosiahne inovácia produktu – vyrobenie najmenej 2 nových produktov podľa presných špecifikácií, pozostávajúcich z liečiva a pomocnej látky vo finálnom premixe (zmiešané) naplnenom do jedného primárneho obalu, s využitím nevyhnutných precíznych analytických metód použitých vo výrobnom procese. Nové typy produktov sa líšia najmä kvalitatívnymi charakteristikami (rozdielna účinná látka a účinok lieku), jednoduchosťou aplikácie a jedinečnosťou na trhu. Tieto produkty budú novými produktmi spol. IMUNA PHARM, a.s. uvedenými na slovenskom trhu, s rastúcou potrebou aj na zahraničnom trhu. Produkty budú vyrobené s použitím progresívnych chemických substancií a aktívnych farmaceutických ingrediencií využiteľných pre špeciálne účely. Realizácia projektu tiež napomôže žiadateľovi k zvýšeniu efektívnosti výroby a zvýšeniu kvality produkcie, upevnenie jeho postavenia a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Ďalším prínosom obstaranej technológie pre žiadateľa bude zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj. V rámci realizácie projektu dôjde k diverzifikácii výroby v existujúcej prevádzkarni prijímateľa pomoci IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch.

 

bg
bg