Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pri výrobe kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému

Projekt aplikovaného výskumu
Zmluva o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 0782/2013
Číslo projektu:
2013-14549/39695:1-11
Spolufinancovanie:
dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu
Termín realizácie projektu:
11/2013 – 10/2016
Výška dotácie:
1 978 875,00 EUR
Celkové výdavky projektu:
2 658 175,00 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partnerstvo:
Bohemia Pharmaceuticals s. r. o.

logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

bg
bg