Výskum a vývoj

Hlavný cieľ oddelenia výskumu a vývoja je plne v súlade s víziou IMUNA PHARM, a.s. priniesť na slovenský a medzinárodný trh bezpečné, moderné a cenovo dostupné liečivá.

Poslaním oddelenia výskumu a vývoja je vytvoriť medzinárodne uznávané pracovisko so špičkovým prístrojovým vybavením pre aplikovaný výskum a vývoj, ktoré bude podporovať vedecký potenciál mladých talentovaných vedeckých pracovníkov ako aj spoluprácu IMUNA PHARM, a.s. s akademickým sektorom na projektoch aplikovaného výskumu a vývoja nových technológií na medzinárodnej úrovni. Preto na oddelení výskumu a vývoja aktuálne pracujú výskumno-vývojoví pracovníci rôzneho odborného vzdelania, praxe a národnosti.

Aktivity oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. sú zamerané na inováciu aktuálneho portfólia produktov a vývoj nových liekov v oblasti infekčných chorôb, akými sú napr. vakcíny, ale aj imunomodulačné preparáty, alergény, probiotiká a bakteriofágy.

Projekty oddelenia výskumu a vývoja zahŕňajú:

  • výskum a vývoj nových stabilizátorov a formulácií produktov pre zlepšenie ich bezpečnosti a aplikácie pacientom,
  • vývoj a zavádzanie moderných technologických výrobných procesov v spolupráci s výrobným oddelením,
  • vývoj nových analytických metód pre testovanie bezpečnosti a účinnosti liekov v súlade s požiadavkami európskeho liekopisu a WHO v spolupráci s oddelením kontroly kvality,
  • vývoj nových zvieracích modelov pre predklinické testovanie biologicky aktívnych látok a ich účinnosti,
  • výskum v oblasti nových biologicky aktívnych látok použitím špičkových moderných technológií,
  • výskum a vývoj nových inovatívnych bunkových substrátov a zavádzanie nových technológií pre výrobu vakcín.

Spolupráca

Oddelenie výskumu a vývoja je hlavným riešiteľom niekoľkých projektov v oblasti základného aj aplikovaného výskumu, ktoré sú spolufinancované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskym fondom regionálneho rozvoja (odkaz na záložku projekty a granty). Je tiež aktívnym dlhodobým partnerom akademického sektora pri riešení projektov základného a aplikovaného výskumu nielen v Slovenskej republike, ale aj v Českej republike a v ostatnom zahraničí.

2013

T . Betakova, D. Svetlikova, M. Gocnik, Overview of measles and mumps vaccine: origin, present and future of vaccine production, Acta Virol, ISSN: 0001-723X, 2013;57(2):91-6

Miklošová, Viral Vaccines – optimizing their stability and efficacy, Farmaceutický obzor, ISSN: 0014-8172, LXXXII, 2013, 11-12, 288-292

Miklošová, Vírusové vakcíny – optimalizácia ich stability a efektívnosti, Lekárske Listy – Pediatria, 2013, 35, 18-20

Miklošová, Výskum nových finálnych foriem vírusových vakcín s cieľom optimalizácie ich stability, Zdravotnícke noviny, 2013, December

2014

Tomková, T. Kaško, M. Bubanová, T. Horňáková, Optimization of conditions for various cell substrates growth for future vaccine production and assay development, Abstracts of EATB 2014 Annual Meeting, 2014, p28

Kaško, I. Jakubec, M. Handl, J. Adler, Autologous cultured chondrocytes for the treatment of articular cartilage defects, Abstracts of EATB 2014 Annual Meeting, 2014, p5

2015

F.M.Lopez Cardoso, D. Petrovajová, M. Bubanová, I. Lojanová, T. Horňáková, Improving stability of measles and mumps vaccine by replacing human serum albumin with amino acids mixes, Abstracts from Vaccines 2014 meeting, The Biomedical Scientist, 2015 – accepted

F.M.Lopez Cardoso, D. Petrovajová, M. Bubanová, I. Lojanová, T. Horňáková, Zlepšenie stability vakcín proti mumpsu a osýpkam zámenou ľudského sérového albumínu za zmes aminokyselín, Zborník abstraktov z prednášok VI. Slovenský vakcinologický kongres, ISBN: 978-80-971836-3-9, 2015, January

Bajúsová, T. Horňáková, Potencovanie účinnosti humánnych a veterinárnych vakcín adjuvansami, Medical Practice, 2015, February

Bajúsová, T. Horňáková, Potencovanie účinnosti humánnych a veterinárnych vakcín adjuvansami, Zborník abstraktov z prednášok VI. Slovenský vakcinologický kongres, ISBN: 978-80-971836-3-9, 2015, January

2016

Stanovenie obsahu stabilizátoru ľudského sérového albumínu (HSA) v lyofilizovanej monovakcíne proti mumpsu a osýpkam metódou ELISA. Bubanová M., Lopez Cardoso M. F., Tomková M., T. Horňáková, Zborník abstraktov z prednášok VII. Slovenský vakcinologický kongres, ISBN: 978-80-89797-08-0, 2016, January

Genome stability of the Jeryl Lynn derived Pavivac mumps virus vaccine strain and vaccine safety, Tomková M., Labudová M., Lopez Cardoso F.M., Pantula V., Zelník V., Miklošová M., Horňáková T. a Kopaček J., Zborník abstraktov z prednášok VII. Slovenský vakcinologický kongres, ISBN: 978-80-89797-08-0, 2016, January

2014

Optimization of conditions for various cell substrates growth for future vaccine production and assay development, M. Tomková, T. Kaško, M. Bubanová, T. Horňáková, EATB 2014, The 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks, Lund, Sweden, 1-3 October 2014 – poster presentation

Autologous cultured chondrocytes for the treatment of articular cartilage defects, T. Kaško, I. Jakubec, M. Handl, J. Adler, The 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks, Lund, Sweden, 1-3 October 2014 – poster presentation

Improving stability of measles and mumps vaccine by replacing human serum albumin with amino acids mixes, F.M.Lopez Cardoso, D. Petrovajová, M. Bubanová, I. Lojanová, T. Horňáková, The Vaccines congress, London, UK, 20-22 October 2014 – oral presentation

2015

Zlepšenie stability vakcín proti mumpsu a osýpkam zámenou ľudského sérového albumínu za zmes aminokyselín, F.M.Lopez Cardoso, D. Petrovajová, M. Bubanová, I. Lojanová, T. Horňáková, VI. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, SR, 15-17 Január 2015 – poster presentation

Potencovanie účinnosti humánnych a veterinárnych vakcín adjuvansami, E. Bajúsová, T. Horňáková, VI. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, SR, 15-17 Január 2015 – poster presentation

Genome stability of the Jeryl Lynn derived Pavivac mumps virus vaccine strain and vaccine safety, M. Labudová, F. M. Lopez Cardoso, V. Pantula, V. Zelník, M. Miklošová, T. Horňáková and J. Kopaček, World Vaccine Congress Europe 2015, Silken Puerta América, Madrid, 9 – 11 November 2015 – poster presentation

2016

Stanovenie obsahu stabilizátoru ľudského sérového albumínu (HSA) v lyofilizovanej monovakcíne proti mumpsu a osýpkam metódou ELISA. Bubanová M., Lopez Cardoso M. F., Tomková M., T. Horňáková, VII. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, SR, 14-16 Január 2016 – poster presentation

Genome stability of the Jeryl Lynn derived Pavivac mumps virus vaccine strain and vaccine safety, Tomková M., Labudová M., Lopez Cardoso F.M., Pantula V., Zelník V., Miklošová M., Horňáková T. a Kopaček J., VII. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, SR, 14-16 Január 2016 – poster presentation

Cost effective and robust cell-based assay for Dyalized Leukocyte Extract (DLE)-induced cell viability, Lopez Cardoso F.M., Tomková M., Petrovajová D., Bubanová M., Ragač O., and Horňáková T., X World Congress on Asthma, COPD and Immunopathology, Dubai, UAE, February 6-9, 2016 – poster presentation

bg
bg