Irigačné roztoky

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Irigačné roztoky patria medzi zdravotnícke pomôcky určené na hydratáciu rany, odstránenie nečistôt a baktérií z rán za účelom ich lepšieho hojenia. Sterilné irigačné roztoky sú izotonické a neparogénne, vyrobené za sterilných podmienok. Uzatvárací systém obalu pozostáva z plastového vaku trubičiek s dvoma portami.

  • Chlorid sodný 0,9% IRRISOL 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml
  • Ringer IRRISOL 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml
  • AQUA IRRISOL 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. pripravuje na trh zmienené balenia s väčším objemom – 2000 ml, 5000 ml v plastovom obale s jedným portom. Tiež je v pláne a v procese prípravy launch Ringer laktátu. Tento irigačný roztok je vhodný na použitie pri vyšetrovaní kĺbov, pretože jeho zloženie je podobné zloženiu elektrolytu synoviálnej tekutiny a poskytuje tak transparentné tekuté médium s optickými vlastnosťami vhodnými pre dobrú vizualizáciu vnútorného povrchu kĺbu počas endoskopických vyšetrení.

bg
bg